Програма сприяння розвитку малого підприємництва в кегичівському районі - страница 9

^ 4.3. Розвиток жіночого підприємництва
4.3.1. Підпрограма “Розвиток жіночого підприємництва”


Підтримка розвитку жіночого підприємництва у Кегичівському районі є необхідністю сьогодення.

Реалізація цільової підпрограми «Розвиток жіночого підприємництва», як окремого виду малого підприємництва допоможе жінкам в реалізації власних здібностей та забезпечить їх самозайнятість чи працевлаштування.

Мета підпрограми:

- розвиток нових форм господарювання шляхом підготовки кадрів (жінок) малого підприємництва та фермерства для району.

Завдання підпрограми:

- Працевлаштування та створення власного бізнесу , як перспективний спосіб вирішення проблеми безробіття для жінок із сільської місцевості;

Очікувані результати виконання підпрограми:

- дозволить залучити жінок та членів їх родин до малого бізнесу, створити нові робочі місця, збільшити кількість платників податків, зменшити соціальну напругу в районі.

^ 4.3.2. Заходи підпрограми “Розвиток жіночого підприємництва”
з/пЗаходи

Термін

виконання


Виконавці


Джерела фінансування

Вартість

(тис. грн.)

Очікуваний

результат

2011

2012

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Проведення семінарів щодо вирішення проблеми безробіттяВесь період

Весь період

Управління економіки райдержадміністрації

Кошти підприємців та інші джерела фінансуванняОтримання інформації, залучення жінок та членів їх родин до малого бізнесу, створення додаткових робочих місць через самовлаштування.
^

4.4. Розвиток підприємництва в АПК

4.4.1. Підпрограма “Розвиток підприємництва в АПК”


В умовах завершення реформування галузі сільського господарства, великого значення набуває залучення до цього процесу широких кіл селян, які, в більшості, вже стали власниками землі і майна. Тому у цій сфері найважливішим є розвиток ринкової інфраструктури, створення прозорого біржового механізму ціноутворення та планування виробництва, можливість отримання доступних кредитів, створення мережі дорадчих структур, навчання та підвищення кваліфікації підприємницьких кадрів. Розв’язання цих конкретних питань створить сприятливі умови для розвитку підприємництва в АПК.

Мета підпрограми:

- створити сприятливі умови для розвитку підприємництва в АПК.


Завдання підпрограми:

- укріплення приватної форми господарювання на землі;

- розповсюдження ефективних форм та методів господарювання в аграрному секторі ринкової економіки, запровадження системи дорадництва;

- подальша підтримка системи надання фермерським господарствам матеріально-технічної допомоги;

- створення умов особистим селянським господарствам у нарощуванні обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та послуг.


Очікувані результати виконання підпрограми:

- вдосконалення ринкової інфраструктури в аграрному секторі, яка дозволить ефективно господарювати на землі господарствам з різними обсягами виробництва;

- підвищення прибутковості та подальший розвиток високоефективних і різнопрофільних господарств на засадах приватної власності.^ 4.4.2. Заходи підпрограми “Розвиток підприємництва в АПК”
з/пЗаходи

Термін

виконання


Виконавці


Джерела фінансування

Вартість

(тис. грн.)

Очікуваний

результат

2011

2012

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Фінансове сприяння розвитку тваринництва в фермерських і приватних селянських господарствах.

Весь період

Весь період

Районний центр зайнятості, кредити банків
Збільшення кількості підсобних господарств, де розвивається тваринництво^ 4.5. Впорядкування підприємництва на торговельних ринках району


4.5.1. Підпрограма "Впорядкування підприємництва на торговельних ринках району"


В районі працюють 3 постійно діючих ринки. Загальна кількість торгових місць складає 300.Мета підпрограми:

- удосконалення роботи ринків з метою створення необхідних умов для роботи підприємницьких структур.


Завдання підпрограми:

- перетворення ринків в сучасні торговельні. Розширення додаткових послуг на ринках.


Очікувані результати виконання підпрограми:

- збільшення торгових місць для підприємців.

- забезпечення ринків та підприємців сучасною вимірювальною технікою;

- покращення умов праці робітників ринків.


^ 4.5.2. Заходи щодо реалізації підпрограми “Впорядкування підприємництва на торговельних ринках району”
з/пЗаходи

Термін

виконання


Виконавці


Джерела фінансування

Вартість

(тис. грн.)

Очікуваний

результат

2011

2012

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Ініціювання пропозицій від суб’єктів підприємництва щодо перетворення ринків в сучасні торговельно-сервісні комплекси, сприяння реконструкції ринків та розвитку на прилеглих до ринків територіях сучасної інфраструктури підприємств, що проводять діяльність у сферах громадського харчування та побутового обслуговування населення.


Весь період

Весь період

Управління економіки райдержадміністрації, селищні ради, керівники ринків, підприємці

Кошти ринків,

підприємців.Створення максимально зручних та комфортних умов для споживачів та працюючих на ринках продавців та підприємців.

Збільшення обсягів товарообігу

2.

Проведення необхідної організаційної роботи з ліквідації місць вуличної торгівлі, перш за все, біля існуючих ринків.

Весь період

Весь період

Сільські та селищні ради, Кегичівський РВ УМВС України в Харківській обл.

Залучення додаткового потоку покупців на ринки.

Збільшення обсягів товарообігу.

3.

Організація районних ярмарок-продаж

з залученням підприємців з усього району.

Весь період

Весь період

Управління економіки райдержадміністрації, сільські та селищні ради, підприємці.Кошти підприємцівЗбільшення обсягів реалізації товарів місцевих товаровиробників
8162938064243028.html
8163098930587654.html
8163188744601337.html
8163267257756622.html
8163360289234145.html