Критерії оцінювання - Програма фахових вступних випробувань програму розроблено на підставі програми державної атестації...^ Критерії оцінювання


Відповідь абітурієнта оцінюється згідно відповідності рівня компетенції абітурієнта (“вище середнього”, “на рівні” або “нижче, але достатньо”) критеріям рівня підготовки (“високий”, “середній”, “достатній” або “низький”), та переводиться в 12-ти бальну, 5-бальну та систему оцінювання ECTS як зазначено в таблиці 1.

Таблиця 1.Рівень

Критерій рівня компетенції

Відповідність компетенції
Бал

12-ти

4-ри

ЕСТS

1

2

3

4

5

6

Високий

Абітурієнт глибоко і в повному обсязі засвоїв програмний матеріал, грамотно, вичерпно та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняття рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач.

вище
середнього

12

5

А

на рівні
вимог

11

А

нижче
рівня, але достатня

10

В

Середній

Абітурієнт знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактуванні понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

вище середнього рівня

9

4

В

на рівні
вимог

8

С

нижче рівня, але достатня

7
С
1

2

3

4

5

6

Достатній

Абітурієнт знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривко володіє уміннями та навичками при виконанні практичних задач.

вище середнього рівня

6

3

D

на рівні
вимог

5

D

нижче рівня, але достатня

4

Е

Низький

Абітурієнт не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактуванні понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Студент відмовляється від відповіді на контрольні запитання.

Компетентність
недостатня

2

2

FX^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І КРИТЕРІЇ ФАХОВОГО
ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» проводиться у формі тестування.

Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Група складає не більше 30 осіб.

Список допущених до тесту ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Тестування проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, які передаються до приймальної комісії.

Для проведення тестування головами атестаційних комісій попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на інформаційних стендах структурного підрозділу університету.

На тестуванні вступник з’являється з паспортом, при пред’явленні якого він отримує «Тестове завдання».

Результати тестування оцінюються за 12-бальною шкалою і відмічаються у «Тестове завдання».

Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Тестовим завданням» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів тестування до 17:00 години.
Завідувачка кафедрою

маркетингу


д.е.н., проф. Максимова Т.С.
Голова атестаційної комісії


8167259657534480.html
8167417261651739.html
8167549399291099.html
8167682341088516.html
8167734274837023.html